v/ kuglepennesamler Knud Nielsen

14.april var der var generalforsamling i LANDSFORENINGEN SKANDIA!

Det kunne oplyses at:

Der er ca. 120 medlemmer

Der deltog ca. 19 medlemmer til generalforsamlingen.

Medlemmerne opfordres til at bruge medlemsbladet, både med artikler og annoncer (køb-salg-bytte)

Der oprettes byttestævne i Vallensbæk.

Det er dyrt at sende medlemsbladet, så måske bladet via mail, evt. også via Skandias hjemmeside, til dem der ville, bestyrelsen arbejder på det.       

Kontingent uændret.

Arne B Søegaard ønsker ikke genvalg, i stedet vælges Søren S Jensen og som suppleant Lya K Sørensen

Til sidst men ikke mindst Gratis kaffe og rundstykker for medlemmer inden generalforsamlingen. GODT TILTAG

 

En stor tak til en god bytteven,

 

Arne B Søegaard har gennem tiderne været en STOR arbejdskraft for SKANDIA både som mangeårig formand for Skandia, dubletleder, aktionsleder og meget meget mere. Arne har valgt at trække sig helt ud af bestyrelsen, da Arnes syn er svigtende.

Undertegnede vil gerne takke Arne for hans altid venlige og imødekommenhed.

Knud Nielsen